Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Pålegg fra Posten Norge AS - Nye postkasser

Pålegg fra Posten Norge AS - Nye postkasser

 

Posten Norge AS har i 2015 pålagt Granberg borettslag om å samle enkelte adresser i egne postkassa-anlegg (samlestativer). Pålegget har blitt utsatt flere ganger, men nå har kommet tid til å iverksette pålegget.
Fra 1.desember 2016 vil en del adresser i borettslaget ikke få levert posten sin
foran sin egen dør eller postkassen som henger på deres egen gjerde. Dette pålegget er noe Posten Norge AS har gitt og er ikke noe vi kan gjøre noe med. Postkasseplasseringen er regulert av Samferdselsdepartementet i Lov om posttjenester og Forskrift om post. Har dere spørsmål rundt selve pålegget om flytting av postkasser, må dere ta kontakt med Posten Norge AS.


Følgende adresser omfattes av pålegget: Granbergstubben 2-24, 28-138, 142-146, 152-156, 160-164, 184-188 og 200-206.


Borettslaget har gått til innkjøp av nye samlepostkasser. Vi har valgt samlepostkasser som har større postluker, slik at oppbevaringen
av post blir enklere og at det også er plass for levering av småpakker i postkassen. Dette kan også være til fordel med tanke for kortere ferie/fravær, slik at en ikke har behov for å bestille oppbevaring av post hos Posten Norge AS.
Det er opprettet 4 postkasse-anlegg (samlestativer i borettslaget). De fleste av dere har kanskje allerede sett disse.
I løpet av november 2016 vil de adresser som omfattes av pålegget få overlevert 2 stk nøkler til egen postluke i postkasseanlegget.
Alle postluker er merket med navn til andelseier(ne) som er registrert i registeret hos vår forretningsfører. Er det ønskelig/behov for flere navn på postkassen, er det andelseieren selv som må sørge for å merke postluken.  Det skal kun brukes ferdig produserte skilt i bestemte størrelser. Er leiligheten fremleid så er postluken merket med leietakerens navn som er registrert hos vår forretningsfører.


Det skal ikke klistres på, skrives på eller merkes noe som helst på utsiden av lukene. Dette er strengt forbudt og vil bli fjernet umiddelbart. Kostnader i forbindelse av eventuell fjerning av merking f.eks. ved bruk av tusj, vil bli krevd inn av andelseieren.
Dere har anledning til å merke postluken innvending med flere navn, også med skilt.
Dersom dere ikke ønsker å få levert reklame i postluken, må dere merke innvending med ”Nei takk til reklame”. Denne skal ikke klistres på utsiden av postluken!
Ved utflytting og innflytting så er det andelseierne selv som må sørge for riktig merking av postluken med navn.


Trenger dere å bytte lås på postluken så skal dette bestilles av andelseieren selv. Kan bestilles på internett ved å gå på nettsiden www.flexboxpostkasser.no og klikke på tilbehør. Pr d.d. koster ny lås kr.100,- og det er gratis frakt.


Deres opprinnelige postkasser vil ikke lenger bli benyttet for levering av Posten Norge AS, men dere kan fortsatt benytte de for
levering av aviser og andre leveranser som ikke går via Posten Norge AS.


STYRET

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk