Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Ny avtale med Canal Digital - Bl.a. økt bredbåndshastighet for beboere !

Ny avtale med Canal Digital - Bl.a. økt bredbåndshastighet for beboere !

 

Det er inngått en ny felles avtale med Canal Digital om leveranse av digital-TV og bredbånd. Fellesavtalen heter nå Komplett 30 og er billigere enn opprinnelig avtale vi har hatt.Avtalen trer i kraft 1.november 2016.


Hva innebærer dette for deg?


Du beholder det samme utstyret du har i dag.
Den største fordelen er at hastighet som er inkludert i vårt fellesavtale økes nå fra 5 Mbps til 30 Mbps.

Dette innebærer at dere får mye større hastighet på bredbånd enn dere har pr i dag. Og mange av dere som har oppgradert bredbåndet med egne tilleggsavtaler får dette nå gratis eller til sterkt reduserte priser.


Husk at digitalboks og smartkort følger leiligheten ved overdragelse til nye eiere. Denne kan ikke tas med ved utflytting!


Nye beboere må ta kontakt med kundeservice hos Canal Digital for å overføre utstyret på seg selv. Kundeservice til Canal Digital har telefonnummer 06090. I tillegg finnes mye nyttig informasjon på deres nettsider www.canaldigital.no.


STYRET

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk