Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Beliggenhet:  Granberg Borettslag ligger langs Slimeveien, som er hovedveien på Bjørndal. Borettslagets område er avgrenset av Nyjordestubben i nord, Slimeveien i vest, veien opp til Bjørndal Skole i syd og en gangvei mellom Granberg og Nyjordet i øst. Gjennom borettslaget går Granbergstubben, som også er opphavsnavnet til våre postadresser.

Sentralt i borettslaget ligger Bjørndal Senter, med Rimibutikk/post, grønthandler, legesenter, Curry Toppen, frisørsenter, samt barneskole og barnehave i umiddelbar nærhet.

Granberg ligger meget sentralt i bebyggelsen på Bjørndal. De fleste servicefunksjonene ligger her. I tillegg er det kort vei til skoler, idrettsanlegg, lysløype og turområdet Sørmarka. Sørmarka er et fint turområde sommer som vinter.

Viktige opplysninger om Granberg Borettslag: Granberg Borettslag er hjemmelsinnehaver til tomt, gårdsnummer 176 og bruksnummer 389. Byggeår er 1989. Tomtens areal er på 49545,6 m2

Kontakt info

Granberg Borettslag
Graanbergstubben 54 
1275 Oslo

Phone og E-mail

Phone.: +47 99 50 01 13
E-mail: kontaktoss@granbergborettslag.no

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk