Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

29.09.10

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE GJESTEPARKERING I BORETTSLAGET

Borettslagets midtre parkeringsplass, det vil si plassen nedenfor styrekontoret (den plassen som har innkjøring til venstre for innkjøringen til garasjen under Rimi) og gjesteparkeringen nedenfor Rimi er ofte overfylt av biler.

Dette medfører en del problemer, blant annet får noen beboere gjester, og så finner ikke gjestene parkeringsplass.

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE GJESTEPARKERING I BORETTSLAGET

Borettslagets midtre parkeringsplass, det vil si plassen nedenfor styrekontoret (den plassen som har innkjøring til venstre for innkjøringen til garasjen under Rimi) og gjesteparkeringen nedenfor Rimi er ofte overfylt av biler.

Dette medfører en del problemer, blant annet får noen beboere gjester, og så finner ikke gjestene parkeringsplass.

Dessuten parkerer det en del biler der som egentlig har parkeringsplass i garasjen.

Faktisk er det enkelte som bor i andre borettslag/sameier på Bjørndal som også bruker denne plassen, og de bilene har ikke lov å stå der!

For å bli kvitt problemene må alle biler som parkeres på disse plassene ha synlig parkeringstillatelse utstedt av borettslaget. Dette er også i tråd med skiltbestemmelsene på området.

Dersom det står biler der uten synlig parkeringstillatelse i frontvinduet vil Smart Security kunne ilegge kontrollavgifter og taue vekk biler som ikke overholder parkeringsbestemmelsene.

Det forutsettes at de som har parkeringsplass i garasjen benytter denne, og at utstedte parkeringstillatelser kun benyttes til gjester. Det gis kun èn parkeringstillatelse per leilighet.

Til orientering er det på borettslagets nederste parkeringsplass (innkjøring Nyjordet, rett nedenfor parkeringsanlegget og ovenfor Nyjordet barnehage) fortsatt mulig å parkere uten p-bevis synlig i vinduet. Skulle man få flere gjester (som blir lengre enn Rimi-parkeringen tillater) kan disse parkere på "Nyjordet-plassene"

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk