Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Innføring av kortbetaling på styrekontoret

Innføring av kortbetaling på styrekontoret

 

Kontantbetaling på styrekontoret avvikles og vi tar i bruk betalingsterminal for kort fra og med 1.november 2016.


Vi har valgt iZettle som leverandør av kortbetaling, da dette er den gunstigste avtalen for Granberg borettslag uten noe form for månedsgebyrer, leieavtaler, o.l. Det vil være mulig å betale med vanligste kredittkort som Master Card og Visa, samt vanlige bankkort.


Ved kjøp utsteder vi alltid en kvittering. Med den nye løsningen vil kvitteringer bli elektroniske.


STYRET

INFORMASJON

ALLE SYKLER OG BARNEVOGNER SOM ER ØDELAGT OG IKKE ER MERKET VIL BLI KASTET FRA OG MED 17.11.2014

STYRET

Vedrørende dørselgere

Vedrørende dørselgere

 

Vi har mottatt flere klager fra beboere på en selger som representerer Canal Digital, der noen oppfatter ham veldig pågående, at de føler seg lurt for å signere på en avtale i den tro at de må gjøre det ellers får de ikke tilgang til bredbånd og noen har oppfattet det også slik at borettslagets avtale med Canal Digital ikke gjelder lenger.

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet

Informasjon om anleggsområde Åsland

Uke 34 2014

 

 

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

 

Dette er blant aktivitetene som foregår på Åsland fra mandag 18. til 25. august 2014:

 

Forberedende arbeider tunnel

Tunnelarbeidene går sin gang, og er i henhold til fremdriftsplan. Vi sprenger nå rett under E6. Denne uken starter vi med å sette opp lagertelt og lage renseanlegg for anleggsvann. Vi vil også legge dreneringsrør for overvannshåndtering på anleggsområdet. Opplasting, transport og utlegging av løsmasser fortsetter, det samme gjelder planering og tilpasning av arealer samt oppsetting av boligrigg.

 

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter, og jordingsarbeidene er i gang.

 

Se tidligere informasjonsbrev for ytterligere informasjon

Vi vil i mindre grad gjenta samme informasjon fra gang til gang. Informasjonsbrevet fra uke 33 gir en god oversikt over status på arbeidene på Åsland, samt informasjon om hvordan man melder seg på og av sms-varslingene med mer. Tidligere informasjonsbrev finner du på våre nettsider www.jernbaneverket.no/follobanen under menypunktet “Åsland riggområde”.

 

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

-          Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 900 12 715.

-          Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 909 81 770.

-          Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

 

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

 

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

 

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Follobaneprosjektet - Informasjon om anleggsområde Åsland

Follobaneprosjektet

Informasjon om anleggsområde Åsland

Uke 30 2014 - ekstrautgave

Beskrivelse: Beskrivelse: R:Infrastruktur60000 IU Utbygging67000 UFOslo-Ski11. InformasjonBilder, film, illustrasjoner, skisserFoto ill montasjer for FBJBV_Follobanen_mediawall_161112_ORG_plano febr 2013.jpg

 

 

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

 

Siden AF Gruppen Norge AS tok litt kortere sommerferie enn først planlagt, sender vi ut en ekstrautgave. Dette er blant aktivitetene som foregår fra mandag 21. juli og til 11. august 2014:

 

Utvidete arbeidstider i tunnelen

Det pågår fortsatt flytting av jordmasser på området, men det meste av arbeidet vil foregå i tilknytning til tunnelen. Sirenen som lyder kort tid i forveien ved tunnelsalver, vil opphøre i neste uke. Vi har nå sprengt oss et godt stykke inn i fjellet, og det er ikke lenger nødvendig å varsle om fare for sprut fra sprengningsarbeidene.

 

Fra og med neste uke (uke 30) blir det skiftarbeid i tunnelen, slik at det vil være folk som arbeider også om natta. Entreprenøren forholder seg til Oslo kommunes støyforskrifter, slik at støyende arbeider vil ha samme begrensning som tidligere. Vær oppmerksom på at det kan forekomme sprengningsarbeider frem til kl. 23 om kvelden.

 

Forholdsregler

Naboer som bor rett over tunnelen, vil merke tydelige vibrasjoner i forbindelse med sprengning. Som vi informerte om på beboermøtet 1. juli, blir vibrasjonene kontinuerlig målt. Når vibrasjonene nærmer seg grenseverdiene, blir det iverksatt sprengningstekniske tiltak for å minske vibrasjonene. Vi beklager de ulempene dette medfører for dere som bor over tunnelpåslaget.

 

Med det samme tunnelsalven går av, vil vibrasjonene gjøre at huset rister. Rystelsene oppleves ofte som verre enn de faktisk er. Det kan være fornuftig å sjekke at veggfester er normalt sterke, og at bilder og malerier henger godt på veggene. Gjenstander som står tett inntil hverandre i skap og hyller vil kunne klirre. Har du eksempelvis skjøre glass, anbefaler vi at de plasseres godt inn på hyllene med mellomrom mellom hvert glass, eller pakkes ned. 

 

På beboermøtet fikk vi spørsmål om hva som skjedde dersom sprengningsarbeidene ledet til skader. Skulle våre anleggsarbeider forvolde økonomisk skader, utbetaler Jernbaneverket skadeerstatning. Vennligst merk at lovverket forutsetter en viss aktsomhet fra dem som eventuelt skulle bli rammet. Det betyr at man må ta forholdsregler for at skader ikke skal oppstå. Ved en eventuell skade har man også et ansvar for at skadeomfanget ikke blir større enn nødvendig.

 

Beredskapsveier for redningsetatene

For å sikre redningsetatene (brann, politi, ambulanse) tilgang til anleggsområdet, er det skiltet beredskapsveier til riggområdet på Åsland gjennom Maurtuveien og Stensrudåsveien. Dersom det skulle hende noe og det ikke er fremkommelig fra avkjøring E6, vil disse veiene bli benyttet av redningsetatene for å komme til og fra anleggsområdet. Både redningsetatene i Oslo og Follo har vært på befaring og er kjent med dette.

 

SMS-varsling

Ønsker du sms-varslinger i forkant av sprengningsarbeidene, melder du deg på ved å sende en sms-melding med teksten ÅSLAND UTE og/eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112.

 

Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Støv fra anleggsområdet

En av beboerne har spurt om hva vi gjør for å redusere støvplager fra anleggsområdet. Er det tørt i været, vil det lett blåse opp noe støv. Entreprenøren vil i tilfelle vanne veiene flere ganger om dagen, samt strø salt som binder støvet.

 

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

-          Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 900 12 715. I uke 30 og 31 kan dere kontakte Gunnar Børseth: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 906 38 626.

-          Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 909 81 770.

-          Vakttelefon Åsland: tlf. 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på anleggsområdet).

 

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

 

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

 

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: JBV_logo_negativ

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk