Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

Slide background

Granberg Borettslag

INFORMASJON TIL VÅRE BEBOERE OM EN NY OG ALTERNATIV EPOST ADRESSE, SOM KUN GÅR TIL STYRET.

Styret i Granberg borettslag har opprettet en ny epost adresse som heter: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
og denne går kun til styremedlemmene.

Den gamle epost adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. kan fortsatt benyttes men denne går både til styret og til vårt driftspersonell. 

Henvendelser som gjelder bygninger, hus, heiser, elektriske anlegg, garasjer, rør, varme,, låser, dører, avfallsboder, fellesområder, tekniske feil eller vedlikehold, bør alltid sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. adressen, for å unngå forsinkelse i forhold til respons fra driftspersonell.

Alle øvrige spørsmål/klager/henvendelser som ikke har noe med driften å gjøre bør sendes til den nye epost adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..


MVH

Styret Granberg borettslag 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordningen)

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordningen)

 

I år vedtok Generalforsamlingen individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).
Søknad til Husbanken ble sendt og avtalen er nå godkjent fra 1.januar 2017.
Andelseierne gis anledning til å nedbetale gjennom IN-ordningen to ganger pr år. Minste innbetaling er kr.100.000,- og beløpet må overføres til Usbl senest 14 dager før terminforfall.
Første mulige innbetaling må være mottatt av Usbl 15.mars, deretter 15.september.


VIKTIG! Fremgangsmåten for de som ønsker å nedbetale sin egen fellesgjeld:
1. Send e-post i god tid til Thomas Mindnes i Usbl (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).
2. Du vil motta en kontrakt tilbake som må signeres for innbetaling.
3. Deretter vil du motta en faktura for selve innbetalingen.
4. Det tar 4-6 uker før innbetalingen er registrert i systemet og synlig reduksjon på felleskostnadene.


Husk å ta kontakt med Usbl i god tid før de to angitte datoer (ca. 2 måneder før), da det er behov for å signere kontrakten, sende tilbake, motta faktura, innbetale avtalt beløp og beløpet må være mottatt av Usbl innen 15.mars eller 15.september.


STYRET

INFORMASJON

ALLE SYKLER OG BARNEVOGNER SOM ER ØDELAGT OG IKKE ER MERKET VIL BLI KASTET FRA OG MED 17.11.2014

STYRET

Vedrørende dørselgere

Vedrørende dørselgere

 

Vi har mottatt flere klager fra beboere på en selger som representerer Canal Digital, der noen oppfatter ham veldig pågående, at de føler seg lurt for å signere på en avtale i den tro at de må gjøre det ellers får de ikke tilgang til bredbånd og noen har oppfattet det også slik at borettslagets avtale med Canal Digital ikke gjelder lenger.

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet

Informasjon om anleggsområde Åsland

Uke 34 2014

 

 

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen.

 

Dette er blant aktivitetene som foregår på Åsland fra mandag 18. til 25. august 2014:

 

Forberedende arbeider tunnel

Tunnelarbeidene går sin gang, og er i henhold til fremdriftsplan. Vi sprenger nå rett under E6. Denne uken starter vi med å sette opp lagertelt og lage renseanlegg for anleggsvann. Vi vil også legge dreneringsrør for overvannshåndtering på anleggsområdet. Opplasting, transport og utlegging av løsmasser fortsetter, det samme gjelder planering og tilpasning av arealer samt oppsetting av boligrigg.

 

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter, og jordingsarbeidene er i gang.

 

Se tidligere informasjonsbrev for ytterligere informasjon

Vi vil i mindre grad gjenta samme informasjon fra gang til gang. Informasjonsbrevet fra uke 33 gir en god oversikt over status på arbeidene på Åsland, samt informasjon om hvordan man melder seg på og av sms-varslingene med mer. Tidligere informasjonsbrev finner du på våre nettsider www.jernbaneverket.no/follobanen under menypunktet “Åsland riggområde”.

 

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

-          Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 900 12 715.

-          Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 909 81 770.

-          Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

 

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

 

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

 

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

© Granberg Borettslag * Graanbergstubben 54 * 1275 Oslo
Design: chati.dk